Connection has lost...

Straatnamenwandeling Lombok

Je bent nu bij: 2 Timorkade

Hoewel het onderschrift van de straatnaam stelt dat Timor een Nederlandse kolonie was, was de oostelijke helft van het eiland lang onderdeel van Portugal. Het eiland Timor is bijna net zo groot als Nederland en bestond uit een aantal kleine koninkrijkjes (stammen) die reeds handel dreven met onder andere China en India. De Portugezen claimden Timor in 1515. Ruim een eeuw later arriveerde de VOC, die met geweld de Portugezen naar het oosten van het eiland dreef.

In 1859 sloten Nederland en Portugal een verdrag over de verdeling van het eiland, maar pas in 1916 werd de definitieve grens vastgelegd. Daarbij werd niet gekeken naar de traditionele grenzen en taalgebieden.
Bij de overdracht van Nederlands-Indië in december 1949 werd het westelijke deel van het eiland Indonesisch gebied, maar Oost-Timor bleef een Portugese kolonie. De twee helften van het eiland hebben eeuwenlang een heel verschillende historische, culturele en politieke ontwikkeling doorgemaakt.

In 1974 begon Portugal met dekolonisatie en Oost-Timor riep eind 1975 de onafhankelijkheid uit. Tien dagen later viel het Indonesisch leger binnen en annexeerde het gebied als een provincie van Indonesië. Oost-Timor ging hiertegen onmiddellijk in verzet.

Hoewel de Verenigde Naties de annexatie niet erkenden, werd er ondanks het geweld en de hongersnoden niet ingegrepen. De Koude Oorlog en westers belang bij de olievoorraden in de Timorzee speelden daarbij een grote rol. Na 24 jaar vond er onder internationale druk in 1999 een VN-gestuurd referendum plaats. Ruim driekwart van de bevolking stemde voor onafhankelijkheid. Na een overgangsperiode van twee en half jaar onder VN-bestuur, werd op 20 mei 2002 de onafhankelijke status van Oost-Timor officieel erkend. De juridische strijd om de olievelden in de Timorzee werd echter pas begin 2018 beslecht door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Hier in de wijk Lombok is de stichting Vrij Oost Timor gevestigd, die is voortgekomen uit de jarenlange campagnes voor een eerlijk referendum. De stichting zet zich in voor vrije media en kleinschalige lokale economie in Oost-Timor(2).

Eindnoten

Looprichting naar: 3 Ceramstraat

Vervolg de route in noordelijke richting naar de Ceramstraat.
De wandeling beslaat 12 punten in de Utrechtse wijk Lombok. We beginnen de wandeling bij de Molen de Ster (1).

Klik in de kaart op een nummer voor meer informatie over dat punt...

De Bitterzoete Route
wordt mede mogelijk gemaakt door